Laps2018-05-25T13:03:21+03:00

Laps

Meditsiinilis-pedagoogiline nõuandja
Michaela Glöckler ja Wolfgang Goebel

1998, 571 lk

Tutvustus

Käesolev raamat püüab olla lapsevanematele ja kasvatajatele abiks iseenda abistamisel. Selle aluseks on 28-aastane kogemus lastearsti kõnetundidest Herdecke haiglas Saksamaal. Sealne igapäevapraktika kinnitab, et meditsiin ja pedagoogika lapseeas pole mitte ainult omavahel tihedalt seotud, vaid ka vastastikuses sõltuvuses. Nii raamatu ülesehitus kui sisu püüavad seda asjaolu arvesse võtta.

Esimeses osas kirjeldatakse igapäevaste haigussituatsioonide äratundmist, nendega toimetulekut ja problemaatikat.

Teises osas käsitletakse lapse arengut ja lähtekohti selle soodustamiseks. Antakse ideid lapse eest hoolitsemiseks, tema päevarütmi kujundamiseks, riietumiseks, mänguks, toitumiseks, meeltemaailma hoolduseks ja individuaalseks arendamiseks nõnda, et need oleks abiks nii vanematele kui hoidjatele ja kasvatajatele, iseäranis töös lastega esimestel eluaastatel.

Raamatu kolmas osa on pühendatud pedagoogikale ja selle terapeutilistele võimalustele.

SISUKORD

Sissejuhatus

HAIGUSED LAPSEEAS JA NENDE SÜMPTOMID
Valud
Palavik ja selle ravi
Hingamishäired
Oksendamine, kõhulahtisus ja kõhukinnisus
Nahalööbed ja nahahaigused
Niinimetatud lastehaigused
Haiguste profülaktika
Allergiline reaktsioonivalmidus kui kaasaja tsivilisatsiooni nähtus
AIDS – meie ajastu haigus
Suhtlemine puuetega ja krooniliselt haigete lastega
Lapse äkksurm
Perekonna planeerimine – kas me teame, mida me teeme?

TERVE ARENGU PÕHITINGIMUSED
Esimesed elukuud
Imikust väikelapseks
Lapse areng ja sotsiaalne keskkond
Toitumisprobleemid
Kas fluoriidid kaitsevad hambaid lagunemise eest?
Rahhiit

KASVATUS KUI RAVI
Pedagoogilised põhitegurid
Haiguslähedased häired lapse arengus
Kahjulikud keskkonnamõjud

LISAD
Välispidised menetlused koduses haigehoolduses
Kudumisjuhendid
Kaaluiive
Orienteerumine pikkuses ja kaalus
Waldorfkoolid Eestis
Antroposoofiline meditsiin

Lugejate kommentaarid

Katrin:
Ajal, kui lapsed väikesed olid, otsisin vastuseid küsimustele laste haiguste kohta. Möödunud sajandil ei olnud veel väga levinud uuemad tuuled. See raamat, kus selgitatakse ka haiguste psühholoogilisi põhjusi, pakkus väga palju mõtlemisainet. See oli tõeline abimees. Tänu sealtoodud väidetele ja näidetele sai varasem nõukogulik kasvatuspsühholoogia hoopis uue kursi.
Kui lapsed juba suuremad, leidsin samalaadse käsiraamatu: Debbie Shapiro „Sinu keha räägib sinuga“. See aitas ja aitab praegugi veel ettetulevate haiguste puhul.