Vägivallatu suhtlemine2018-05-25T13:27:37+03:00

Vägivallatu suhtlemine

Elu keel

Marshall B. Rosenberg

2005, 224 lk

Tutvustus

Vägivallatu suhtlemine (VVS) on meetod kaastundlike suhete saavutamiseks, mille töötas välja 1963. aastal Marshall B. Rosenberg, kes on seda sestsaadik pidevalt täiendanud. VVS pakub põhitõdede raamistikku ja oskusi, lahendamaks inimeste probleeme kõige intiimsematest muredest kuni globaalpoliitiliste konfliktideni.

SISUKORD

Eessõna
1. Südamest andmine
2. Suhtlus, mis tõkestab kaastunde
3. Hinnanguta vaatlus
4. Oma tunnete äratundmine ja väljendamine
5. Vastutuse võtmine oma tunnete eest
6. Selle palumine, mis rikastab elu
7. Sõnumi empaatiline vastuvõtmine
8. Empaatia jõud
9. Kaastundlik side iseendaga
10. Viha jäägitu väljendamine
11. Jõu kasutamine kaitseks
12. Enda vabastamine ja teiste nõustamine
13. Tunnustuse avaldamine vägivallatus suhtlemises
Lõppsõna

Lugejate kommentaarid

Katrin:
Oli väga vajalik abimees, kui eluraskused lainetena üle pea lõid, viha ja pahameel otsisid väljapääsu ning leidsid selle täiesti ebasobival ajal ja kohas. Üllatas meessoost autori empaatilise poole avaldumine. Mul puudus seni kokkupuude selliste vaadetega mehega.
Harjutasin endalt küsima, kui puutusin kokku vihase inimesega: „Mida ta hetkel vajab?“. Niisamuti küsisin endalt, kui vihaseks sain: „Mida ma hetkel vajan?“ Vastuseks oli enamasti: hoolivust.